Strona Andrzeja Śliwińskiego
  Cytaty J
 

Ja błędy popełniam nieustannie, ale uważam, że to jest nieuniknione i nie ma co się wobec tego napinać i kontrolować, bo przestanę być normalnym człowiekiem i ze spontanicznej osoby zmienię się w poprawną nauczycielkę. Jeżeli mam uczyć dalej, to pod warunkiem, że będę sobą, ze swoimi wszystkimi głupotami i mądrościami, wadami i zaletami. s.87 Zofia Kucówna - Zdarzenia potoczne

***
Ja i ojczyzna to jedno, / Nazywam się Milijon - bo za milijony Kocham i cierpię katusze. Adam Mickiewicz (1798 - 1855)

***
Ja jestem Kowalski, a to jest pani Kowalska, innej nie chcę. Henryk Sienkiewicz (1846 - 1916)

***
Ja jestem Twoja i Ty jesteś mój, i tak trwamy razem. Przecież nie może być inaczej. Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

***
Ja nie chcę płakać... tylko mi się tak... oczy pocą. Henryk Sienkiewicz (1846 - 1916)

***
Ja nie pochwalam ani nie potępiam, ja tylko opowiadam. Charles Maurice de Talleyrand-Perigord (1754 - 1838)

***
Ja nie szukam, ja znajduję. Pablo Picasso (1881 - 1973)

***
Ja rozumiem, że Polak może mieć tylko jedną ojczyznę, ale dlaczego to ma być Egipt? Antoni Słonimski - po przemówieniu Gomułki w 1967, w którym ten oskarżył Polaków żydowskiego pochodzenia o sympatyzowanie z Izraelem w wojnie izraelsko-arabskiej; przemówienie rozpoczęło antysemicką kampanię, której apogeum były wydarzenia marca '68

***
Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie dla obrony całości granic, odzyskania samowładności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tadeusz Kościuszko (1746 - 1817)

***
Ja także uważam, że Rosji sądzone jest stać się pierwszym w dziejach świata krajem socjalizmu. Kiedy to nastąpi, długo będziemy ogłuszeni, a gdy się ockniemy, nie odzyskamy już utraconej pamięci. Zapomnimy część przeszłości i nie będziemy szukać wyjaśnienia spraw niezwykłych. Borys Pasternak

***
Ja tego, proszę pana, nie nazywam Konstytucją, ja to nazywam konstytutą. I wymyśliłem to słowo, bo ono najbliższe jest do prostituty. Józef Piłsudski (1867 - 1935)

***
Ja was uczę nadczłowieka. Człowiek jest czymś, co pokonanym być powinno. Frederich Nietzsche (1844 - 1900)

***
Jabłko spada z drzewa tylko raz. Bunsch Karol

***
Jadąc za morze klimat zmieniamy, nie siebie. Horacy (Quintus Horatius Flaccus, 65 - 8 p.n.e.)

***
Jak bardzo trzeba być mądrym, by zawsze być dobrym! Marie van Ebner-Eschenbach

***
Jak ci idzie? - zapytał ślepy chromego. - Jak widzisz - brzmiała odpowiedź. Georg Christoph Lichtenberg (1742 - 1799)

***
Jak długo [...] miłośnicy mądrości nie będą mieli w państwach władzy królewskiej [...], tak długo nie ma sposobu, żeby zło ustało. Platon (właść. Arystokles, ok. 427 - 347 p.n.e.)

***
Jak długo istnieje życie, tak długo istnieć będą nadzieje. Teokryt

***
Jak długo trwa minuta, zależy od tego po której stronie drzwi toalety się znajdujesz. Prawo Balaniego

***
Jak dobrze zrozumieć wreszcie, że życie nabiera dopiero wtedy sensu i znaczenia, gdy toczy się zgodnie z własnymi potrzebami, rytmem własnego oddechu, a przede wszystkim własnym wyobrażeniem o nim - a nie potrzebami, rytmem wyobrażeniem narzuconym przez otoczenie. Za wszelką cenę być sobą. s.227 Zofia Kucówna - Zdarzenia potoczne

***
Jak dziwnie umniejszamy rzecz, gdy staramy się ją wyrazić słowami. Maeterlinck Maurice

***
Jak książki owej sławnej wróżki Sybilli, tak są dni życia ludzkiego: im mniej ich zostaje, tym są droższe.

***
Jak można przechodzić koło drzewa i nie być szczęśliwym, że się je widzi? Rozmawiać z człowiekiem i nie być szczęśliwym, że się go kocha? Fiodor Michajłowicz Dostojewski (1821-1881)

***
Jak można w tym zalewie wyjącej rąbaniny zdobyć się na czułość, tkliwość, serdeczność, skoro jest się najpierw poirytowanym, rozwibrowany, rozdygotanym, a zaraz potem otępiałym i zobojętniałym? s.207 Zofia Kucówna - Zdarzenia potoczne

***
Jak niesione wiatrem nasiona dmuchawców ludzie dryfują bez celu, by spocząć w ziemi. William Wharton

***
Jak pchły skaczą myśli z człowieka na człowieka. Ale nie każdego gryzą. Stanisław Jerzy Lec

***
Jak pies służył, jak psa ubili. Stanisław Jerzy Lec

***
Jak piękne pogrzeby urządza czasem społeczeństwo tym, których zabiło. Nikolae Jorga

***
Jak powiew wiosny, jak kwiat wielobarwny jak...jak wszystko co najpiękniejsze - taką jest kobieta. Henryk Jurand

***
Jak przyjemnie jest powiedzieć człowiekowi coś miłego. Fiodor Dostojewski

***
Jak się nie ma co się lubi, to się ma co się nie lubi.

***
Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Konrad Tom (właśc. Konrad Runowiecki, 1887 - 1957)

***
Jak strasznie zmieniony i inny niż tamten Hektor, który powracał w zdobytej zbroi Achilla. Wergiliusz (Publius Vergilius Maro, 70 - 19 p.n.e.)

***
Jak świat światem bat źle współżyje z grzbietem. Jan Sztaudynger

***
Jak świeże są barwy tych, co byli w cieniu. Stanisław Jerzy Lec

***
Jak tam było, tak tam było, zawsze jakoś było. Jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było. Jaroslav Hasek (1883 - 1923)

***
Jak trudno jest miłować - ale jak warto jest miłować! Stefan kard. Wyszyński (1901 - 1981)

***
Jak wielki spokój zyskuje ten, kto nie baczy na to, co bliźni mówi, czyni lub myśli, ale na to tylko, co sam robi, by było sprawiedliwie i zbożnie. Wszystko bowiem, cokolwiek czynię sam, czy z pomocą obcą, powinno jeden tylko cel mieć na oku: pożytek i korzyść społeczną. Marek Aureliusz (Marcus Aurelius Antoninus, 121 - 180)

***
Jak wielu jest niepoczytalnych autorów.

***
Jak wszyscy wielcy podróżnicy, widziałem więcej niż pamiętam i pamiętam więcej niż widziałem. Benjamin Disraeli (1804-1881), angielski mąż stanu, pisarz

***
Jak zachować pokój, pozostaje niestety tajemnicą wojskową.

***
Jak żyć, co z sobą robić, aby starość uczynić pozytywnym choć dokuczliwym czasem? Uczynić z niego godną pointę? Nie dopuścić do degradacji? I czy jest to w ogóle możliwe? Sądzę - że udaje się tylko wybranym s.22 Zofia Kucówna - Zdarzenia potoczne

***
Jaka myśl, taki czyn. Demostenes

***
Jaka szkoda, że tak krótki jest czas między okresami, gdy jest się za młodym a gdy jest się za starym.

***
Jaka to straszna rzecz życie. Borys Pasternak

***
Jaka wina taka kara. Safona

***
Jakakolwiek byłaby szczęśliwa w małżeństwie, zawsze miłym jej będzie odkrycie, że istnieje jakiś sympatyczny mężczyzna, który życzyłby sobie, żeby była wolna. H. L. MenckenJ

***
Jakaż różnica pomiędzy sławą, za którą się płaci, a sławą, na której się zarabia! Witold Gombrowicz

***
Jakaż to cudowna rzecz, młodość! Ale co to za zbrodnia pozwolić ją marnować młodym! George Bernard Shaw

***
Jaki by nie był powód do łez, w końcu i tak trzeba wytrzeć nos. Heine Heinrich

***
Jaki kto jest wewnątrz, taki widzi świat zewnętrzny. Kempis Tomasz

***
Jaki Pan jest dobry! Oddajmy się Mu bez reszty, aby Go miłować i tak pełnić Jego wolę, aby ona była dla nas pokarmem. bł. Elżbieta

***
Jakie jest przeznaczenie człowieka? Być nim. Stanisław Jerzy Lec

***
Jakie są główne cele małżeństwa? Pierwszy cel to dać obywateli państwu, dzieci Kościołowi, mieszkańców Niebu. Feline

***
Jakie słowo wypowiesz, takie usłyszysz. Homer (VIII w. p.n.e.)

***
Jakie to ma znaczenie, czy Bóg mówi do nas z krzaków ciernistych, czy z pachnących kwiatów! św. Franciszek Salezy

***
Jakie to smutne, że skrzywdzona moralność nie zawsze ma do dyspozycji silną pierś, by na poczekaniu zdzielić grzesznika. William Somerset Maugham

***
Jakiegoś mnie, Panie Boże, stworzył, takiego masz. Sabała (Jan Krzeptowski, 1809 - 1893)

***
Jakież powolne jest życie i jak gwałtowna nadzieja. Apollinaire Guillaume

***
Jakiż ten świat jest, gdy za tysiąc funtów najgorsze wady zowią zaletami. William Shakespeare

***
Jako cesarz jestem pierwszy w Rzymie, jako człowiek jestem równy wszystkim ludziom na świecie. Marek Aureliusz

***
Jako jawna, realna obecność Pana objawia się tylko w oddzieleniu od jego ciała i od jego {krwi;} Pan jest realnie obecny tylko pod postacią swojej śmierci. George Bataille

***
Jako katolik dziękuję Bogu za heretyków. Herezja to tylko inne określenie wolności myśli. Graham Greene.

***
Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli, którzy chcą, żeby młodzi nie szaleli. (Kochanowski)

***
Jakże byłoby to możliwe, żebyśmy zawsze tylko my mieli słuszność, a inni nigdy nie mieli racji ?

***
Jakże mało ludzi wydaje sądy niezawisłe.

***
Jakże piękny jest człowiek, gdy jest człowiekiem. Menander

***
Jakże ten król nasz bogaty! Skarb jego, serc miliony. Franciszek Karpiński (1741 - 1825)

***
Jakże uroczy jest człowiek, jeśli jest człowiekiem. Autor anonimowy

***
Jałmużna przynosi ulgę temu, kto ją daje, a wyrządza zło temu, kto ją otrzymuje. Anatol France

***
Jam jest Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Ap 22,13

***
Jam jest posąg człowieka na posągu świata. Juliusz Słowacki (1809 - 1849)

***
Jam ze stopniów ostatnich zrzucony. J. Kochanowski

***
Jarosz - tygrys zieleni. Wróblewski Sławomir

***
Jasiu, zostaw kobiety, a weź się do matematyki. Zulietta (XVIII w.)

***
Jasne i precyzyjne poglądy są najbardziej niebezpieczne, ponieważ nikt nie ma odwagi ich zmieniać.

***
Jasne sytuacje czynią przyjaciół.

***
Jaszczurka jest broszką płotów. Serna Gomez De La

***
Jąkanie jest bardzo często fizycznym manifestowaniem frustracji, niemożnością podołania czemuś. Sidney Sheldon, Mistrzyni gry

***
Jeden człowiek wart dla mnie tyle, ile dziesięć tysięcy, jeżeli jest najlepszy. Heraklit z Efezu

***
Jeden dobry argument więcej jest wart niż kilka lepszych. Tristan Bernard

***
Jeden dzień może być perłą, a wiek cały nic nie znaczyć. Gottfried Keller

***
Jeden marzy o nieśmiertelności, drugi o emeryturze.

***
Jeden ojciec znaczy więcej niż stu nauczycieli. George Herbert (1593-1633)

***
Jeden pocałunek mężczyzny może złamać całe życie kobiety. Oscar Wilde (1856-1900)

***
Jeden przysięga, drugi sięga. Jan Sztaudynger

***
Jeden tam tylko jest porządny człowiek: prokurator; ale i ten, prawdę mówiąc, świnia. Nikołaj Gogol (1809 - 1852)

***
Jeden z grzechów głównych rządu polega na tym, że nie potrafi opisywać chmur bez rozwodzenia się na temat tęczy. Cecil King.

***
Jeden z moich profesorów powiedział mi kiedyś: - cokolwiek napiszesz - jedni powiedzą, że to, co napisałeś, jest dobre, inni, że takie sobie, jeszcze inni, że do niczego - i wszystkie oceny będą słuszne. ks. Jan Twardowski

***
Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego! Alexandre Dumas, ojciec (1802-1870)

***
Jeden ze znajomych skarżył się: - Moja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi tego co mówi. ks. Jan Twardowski

***
Jedenaste przykazanie : Nie cudzosłów! Stanisław Jerzy Lec

***
Jedna czysta owca może zatruć życie całej parszywej owczarni.

***
Jedna godzina wystarczy do obalenia potęgi.

***
Jedna jaskółka nie czyni wiosny. Ezop (VI w. p.n.e.)

***
Jedna kropelka miłości jest więcej warta niż ocean dobrych chęci i rozumu.

***
Jedna śmierć to tragedia, milion - to statystyka. Józef Stalin (właśc. Iosif Dżugaszwili, 1879 - 1953)

***
Jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób jest diagnoza.

***
Jedną z największych pociech tego życia jest przyjaźń, a jedną z największych pociech przyjaźni jest to, że masz kogoś, komu możesz zawierzyć swój sukces. A. Manzoni

***
Jedni przez grzech się wznoszą, inni przez cnotę upadają. William Szekspir (właść. William Shakespeare, 1564 - 1616)

***
Jedno jest w życiu szczęście - kochać i być kochanym. George Sand

***
Jednocześnie kochać i zachować rozsądek, to nie jest dane nawet Jowiszowi. Owidiusz

***
Jednostka doskonali się poprzez społeczeństwo, społeczeństwo doskonali się poprzez jednostkę. Blanqui Louis Auguste (1805-1881)

***
Jedność przywrócić i prawdziwość: Niech prawo zawsze prawo znaczy, A sprawiedliwość - sprawiedliwość. Julian Tuwim (1894 - 1953)

***
Jednym z największych cudów boskich jest umożliwienie zwykłym ludziom dokonywania niezwykłych rzeczy [149] . H. Jackson Brown, - P S Kocham Cię

***
Jednym z warunków szczęścia jest zdrowy rozsądek. Voltaire

***
Jedwab wynaleziono po to, aby kobiety mogły w sukniach chodzić nago. Przysłowie arabskie

***
Jedyna cześć ciebie, która plonie w piekle to twoje pragnienie życia. Erhard

***
Jedyna miłość, która nas nigdy nie zdradzi, to miłość własna. Cyprian Kamil Norwid (1821-1883)

***
Jedyna różnica między mną a wariatem to fakt, że nie jestem wariatem. Salvador Dali.

***
Jedyna władza na jakiej powinno nam zależeć, to panowanie nad samym sobą. Elie Wiezel

***
Jedyną miarą miłości jest miłość bez miary. Franciszek Salezy

***
Jedyną prawdziwą cnotą jest rozsądek. V. Hugo

***
Jedyną rzeczą, której powinniśmy się bać jest strach Winston Churchill (1874 - 1965)

***
Jedyne, na czym mi zależy, to być w zgodzie ze sobą. Julia Roberts (ur. 1967), amerykańska aktorka filmowa

***
Jedyne odpowiednie miejsce dla uczciwego obywatela w państwie, gdzie niewolnictwo jest uprawnione i popierane, to więzienie. Lew Tołstoj

***
Jedyne zło, jakie prasa może wyrządzić człowiekowi, to wydrukować wiadomość o jego śmierci. EugŠne Ionesco.

***
Jedynie dwie rzeczy czynią nas szczęśliwymi: wiara i miłość. Charles Nodier

***
Jedynie miłość nadaje sens życiu. Dlatego im bardziej zdolni będziemy do miłości i dawania siebie innym, tym bardziej sensowne będzie nasze życie. Hermann Hesse (1877-1962, laureat Nobla)

***
Jedynie miłość rozumie tajemnicę: innych obdarować i samemu przy tym stać się bogatym. von Brentano Clemens (1778-1842)

***
Jedynie pierwotny strój Ewy nigdy nie wychodzi z mody.

***
Jedynie władza uświęca prawo. Jedynie władza daje prawu pozycję uprzywilejowaną, jedynie ona je ucieleśnia. Nagie prawo jest straszliwsze od nagiej władzy. Karol Schmitt

***
Jedynie woda jest w stanie odmienić pustynię. Woda to życie. Miłość jest tą wodą. Phil Bosmans

***
Jedyny człowiek, któremu rzeczywiście potrzebny bywa frak, to człowiek z dziurą w spodniach. John Taylor.

***
Jedyny sposób znalezienia przyjaciela to być kimś, czyli być samym sobą. Ralph Waldo Emerson (1803-1882)

***
Jedynym całkowicie bezinteresownym przyjacielem, którego można mieć na tym interesownym świecie, takim, który nigdy go nie opuści, nigdy nie okaże się niewdzięcznym lub zdradzieckim, jest pies... Pocałuje rękę, która nie będzie mogła mu dać jeść, wyliże rany odniesione w starciu z brutalnością świata... Kiedy wszyscy inni przyjaciele odejdą, on pozostanie. George G. Vest

***
Jedynym sposobem pozbycia się pokusy jest uleganie jej. Oscar Wilde (1856 - 1900)

***
Jedynym usprawiedliwieniem dla człowieka, który stwarza coś bezużytecznego jest wielki podziw jego dzieła. Oscar Wilde "Przedmowa"

***
Jedynymi twoimi dobrymi nauczycielami są kochający cię przyjaciele. To oni uważają, że jesteś interesujący i niezastąpiony. Brenda Ueland

***
Jedz mniej, bramy raju są wąskie. Anonim

***
Jedzenie, picie, sen, miłość cielesna - wszystko z umiarem. Hipokrates (ok. 460 - 377 p.n.e.)

***
Jego myśl jest czystą rozkoszą. Nikogo nie zapładnia. Stanisław Jerzy Lec

***
Jej drabina do kariery, ma cztery litery. Jan Sztaudynger

***
Jemy, aby żyć, nie żyjemy, aby jeść. Sokrates (469 - 399 p.n.e.)

***
Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo : to prawda. Talleyrand

***
Jest ciężar do dźwigania i droga do przebycia,/ Jest ciężar do dźwigania i cel, co nam umyka./ Jest ciężar do dźwigania wolno go złożyć nam./ Ten ciężar, to my sami, stąd tam, stąd tu, stąd tam. Dean R. Koontz

***
Jest cudem, że ciekawość przeżywa typowe wykształcenie. Albert Einstein (1879 - 1955)

***
Jest jeden aspekt, pod którym zwierzęta przewyższają człowieka - ich łagodne, spokojne cieszenie się chwilą obecną. Arthur Schopenhauer

***
Jest jedna rzecz wspólna mężczyźnie i kobiecie: oboje istnieją wyłącznie dla szczęścia mężczyzny. Przysłowie arabskie

***
Jest małe nic i jest wielkie nic. Lec Stanisław Jerzy

***
Jest miara we wszystkim, są w końcu pewne granice. Horacy, Quintus Horatius Flaccus (65-8 p.n.e.)

***
Jest możliwe, że życie jest o wiele większe niż my, jednak równie dobrze my możemy być o wiele więksi niż życie. Ardrey Robert

***
Jest na świecie szczęście, ale w poczciwej pracy - nie w obietnicach losu i loterii. Joseph Conrad

***
Jest naturą kobiet nie kochać nas, kiedy je kochamy, a kochać, gdy my ich nie kochamy. Saavedra Miguel de Cervantes (1547-1616

***
Jest niewiele cnót, których Polacy nie posiadają, i niewiele pomyłek, których udało im się uniknąć. (Winsotn Churchill)

***
Jest Pan za demokracją? Tak, jeśli nie mam innego wyboru. Żarko Petan

***
Jest przeciwne zdrowemu rozumowi używać zdrowego rozumu do kłótni z rozumem absolutnym. Kolakowski

***
Jest różnica miedzy otwartym umysłem a dziurą w głowie.

***
Jest rzeczą niemożliwą, żeby człowiekowi wystarczyły rzeczy tego świata. Sadzik J.

***
Jest rzeczą zdumiewającą, że istnieją biskupi gotowi błogosławić okręty wojenne, bombowce lub wojska przed bitwą, a którzy potępiają regulację urodzin. Harrison Matthews.

***
Jest się takim, jak miejsce, w którym się jest. Zofia Nałkowska (1884 - 1954)

***
Jest się wiernym, dopóki trwa miłość, a kochankiem, dopóki przedmiot miłości jest blisko. Carlo Goldoni (1707-1793)

***
Jest się właściwie wiernym tylko w miłości nieszczęśliwej, gdyż odbiera ona chęć do rozpoczynania na nowo.

***
Jest się zawsze samotnym i nie jest się nim nigdy. Erich Maria Remrque "Łuk Triumfalny"

***
Jest światło i nieustający dzień tam, gdzie panuje miłość. ks. Tadeusz Olszański

***
Jest taka ogromna moc w człowieku, która każde ciało uniesie ku górze - to Miłość. Roman Mleczko

***
Jest taka wdzięczność, kiedy chcesz dziękować, lecz przystajesz jak gapa, bo nie widzisz komu, a przecież sam nie jesteś płacząc po kryjomu. ks. Jan Twardowski

***
Jest taki gulasz - taki uniwersalny gulasz "na winie", co się nawinie, to do gara. Nie powiem ci, z czego jest zrobiony. sam zgadniesz. John Steinbeck

***
Jest to w naturze ludzkiej nienawidzić tego, kogo się skrzywdziło. Tacyt (Publius Cornelius Tacitus, ok. 55 - ok. 120)

***
Jest to złota zasada w życiu: wymagać mało od świata, a dużo od siebie. Władysław Biegański, lekarz i filozof

***
Jest trochę szaleństwa w miłości, ale też trochę rozumu w tym szaleństwie. Fredrich Nietsche

***
Jest tylko jeden ratunek dla zmęczonej duszy - miłość drugiego człowieka. Jose Ortega y Gasset

***
Jest tylko jeden sposób, aby czuć się dobrze: należy nauczyć się być zadowolonym z tego, co się otrzymało, a nie dąrzyć do tego, czego akurat nie ma. Theodor Fontane

***
Jest tylko jedna droga do szczęścia - przestać się martwić rzeczami, na które nie masz wpływu. Epiktet

***
Jest tylko jedna rzecz głupsza od optymizmu - pesymizm. Tristian BernardJ

***
Jest tylko jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna: tą rzeczą jest honor. Józef Beck

***
Jest tylko jedno lekarstwo na duże kłopoty - małe radości. Karl H. Waggerl

***
... jest we mnie miłość... cale mnóstwo... ale jest i gniew... nie uwierzył byś, gdybym ci powiedział ile gniewu... daj mi miłość, albo nie będę dłużej tłumił tego gniewu... . Frankenstein

***
Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, /Przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, /Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny, /Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie. Cyprian Kamil Norwid (1821-1883)

***
Jest w nim olbrzymia pustka wypełniona po brzegi erudycją. Stanisław Jerzy Lec

***
Jest wiele kobiet pięknie zbudowanych z elementów prefabrykowanych. Leszczyński Jerzy

***
Jest wielka zaleta myśleć w nieszczęściu o powinności. Demokryt z Abdery

***
Jest wspaniale, kiedy mężczyzna wie, że kobieta jest kobietą. Gina Lolobrygida

***
Jest zawsze trochę szaleństwa w miłości, ale też trochę rozumu w tym szaleństwie. Nietzsche Friedrich

***
Jestem bardzo cierpliwa pod warunkiem, że wyjdzie na moje. Margaret Thatcher (ur. 1925), brytyjski polityk, były premierJestem bardzo cierpliwa pod warunkiem, że wyjdzie na moje. Margaret Thatcher (ur. 1925), brytyjski polityk, były premier

***
Jestem Berlińczykiem. John F. Kennedy - rzekł w Berlinie Zachodnim w 1963

***
Jestem człowiekiem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce. (Homo sum; humani nil a me alienum puto.) Terencjusz (Publius Terentius Afer, ok. 190 - ok. 159 p.n.e.)

***
Jestem człowiekiem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce. (Homo sum; humani nihill a me alienum esse puto.) Terencjusz (Publius Terentius Afer, ok. 190 - ok. 159 p.n.e.)

***
Jestem duchem wiecznego przeznaczenia. Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) - "Faust"

***
Jestem królem waszym, nie wymyślonym ani malowanym. Stefan Batory (1533 - 1586)

***
Jestem Misiem o Bardzo Małym Rozumku i długie słowa sprawiają mi wielką trudność. Alan Alexander Milne (1882 - 1956)

***
Jestem niewolnikiem pracy i tym się szczycę. Nikos Kazantzakis

***
Jestem obywatelem świata. Diogenes z Synopy (ok. 413 - 323 p.n.e.)

***
Jestem optymistą. Bycie kimkolwiek innym, zapewne nic nie daje. Winston S. Churchill

***
Jestem pewien, że byłem tutaj, tak jak jestem teraz, tysiące razy przedtem, i mam nadzieję, że wrócę tysiące razy. Johann Wolfgang von GoetheJestem pewien, że byłem tutaj, tak jak jestem teraz, tysiące razy przedtem, i mam nadzieję, że wrócę tysiące razy. Johann Wolfgang von Goethe

***
Jestem podległy błędom równie jak każdy inny, odrzucam jako błędne wszystkie racje, które wziąłem poprzednio za dowody. Kartezjusz

***
Jestem Polakiem - a więc mam obowiązki polskie. . . - "Myśli nowoczesnego Polaka" (1903). Roman Dmowski

***
Jestem Polakiem - to słowo w głębszym rozumieniu wiele znaczy. Roman Dmowski

***
Jestem przekonany o jednym. Nie można pokochać nikogo, dopóki nie pokocha się samego siebie. William Wharton

***
Jestem przekonany, że naprawdę istnieje ponowne życie, że życie wyrasta ze śmierci i że istnieją dusze zmarłych. Sokrates (469 - 399 p.n.e.)

***
Jestem w opozycji, dałem odpowiedź negatywną. Stanisław Jerzy Lec

***
Jestem za, a nawet przeciw. Lech Wałęsa

***
Jesteś tutaj przez krótką chwilę. Smakuj moment, który przemija. To twoje "pięć minut".

***
Jesteś utalentowany ... A talent to ... coś nieprzeciętnego. Borys Pasternak

***
Jesteście interesujący, bo się interesujecie. Jesteście kochani, ponieważ potraficie kochać i ponieważ w sobie samych i w innych ludziach kochacie życie. Erich Fromm

***
Jesteśmy ciągle więźniami komunizmu, a przecież dla nas w Rosji komunizm jest zdechłym psem, podczas gdy dla wielu ludzi na Zachodzie jest ciągle żyjącym lwem. Aleksander Sołżenicyn (rosyjski pisarz)

***
Jesteśmy coraz bliżsi odkrycia Boga przez naukę. Drżę wtedy o Jego los. Stanisław Jerzy Lec (1909 - 1966)

***
Jesteśmy dobrzy dla drugich, aby się sobie więcej podobać. Magdalena Samozwaniec

***
Jesteśmy jak iskry na nieznanym wietrze. Erich Maria Remrque "Łuk Triumfalny"

***
Jesteśmy jedni dla drugich pielgrzymami, którzy różnymi drogami zdążają w trudzie na to samo spotkanie. Andrě Liege

***
Jesteśmy jedni dla drugich pielgrzymami, którzy różnymi drogami zdążają w trudzie na to samo spotkanie. A. de Saint-Exupery

***
Jesteśmy niewolnikami wskazówek zegara, więźniami kalendarzy, gońcami kont bankowych. Jean Anouilh.

***
Jesteśmy sławniejsi od Chrystusa. John Lennon(lider The Beatles, zastrzelony przez szaleńca w 1980)

***
Jesteśmy sobie nieznani, my poznający, my sobie samym: i nie bez powodu. Nigdy siebie nie szukaliśmy - jakże wiec mięlibyśmy kiedyś znaleźć. Fryderyk Nietzshe

***
Jesteśmy tak ślepi, ze nie wiemy, kiedy się martwic, a kiedy cieszyć; oddajemy się prawie zawsze fałszywym radościom i smutkom. Monteskiusz

***
Jesteśmy wobec samych siebie, na własnej ziemi jak w nieprzyjacielskim kraju, gdzie postarano się ze wszystkich sił, by każdemu życie uprzykrzyć i utrudzić. Maria Dąbrowska z domu Szumska (1889-1965)

***
Jesteśmy z tego samego materiału, co nasze sny. William Szekspir (właść. William Shakespeare, 1564 - 1616)

***
Jestże się poetą, czyli raczej tylko bywa się? Cyprian Norwid (1821 - 1883)

***
Jeszcze nie widziałem, żeby mężczyzna nie poparł drugiego mężczyzny, byleby to, co chcą zrobić, było dosyć idiotyczne. Faulkner

***
Jeszcze nigdy w dziejach tak wielu nie mówiło tak wiele do tak wielu, mając do powiedzenia tak niewiele.

***
Jeszcze nic nie stracone. "Więc jak będzie?" - krzyknął kat. Stanisław Jerzy Lec

***
Jeszcze Polska nie umarła, Kiedy my żyjemy. Co nam obca moc wydarła, / Szablą odbierzemy. Marsz, marsz, Dąbrowski, / Do Polski z ziemi włoski. Za twoim przewodem Złączem się z narodem. Józef Wybicki (1747 - 1822)

***
Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni. Krzysztof Kamil Baczyński (1921 - 1944)

***
... jeśli się na prawdę czegoś pragnie, jeśli się do tego dąży, laur zwycięstwa musi do nas należeć. L. Teliga

***
Jeśli "a" oznacza szczęście, to a=x+y+z; x - to praca, y - rozrywki, z - umiejętność trzymania języka za zębami. Albert Einstein (1879-1955)

***
Jeśli ani twoje radości, ani twoje troski nie staną się wielkie, świat stanie się mały. Gibran Khalil Gibran

***
Jeśli będziemy patrzeć daleko w przyszłość sparaliżuje nas strach. William Wharton

***
Jeśli będziesz krzyczał, wielu cię usłyszy; jeśli będziesz mówił cicho wielu cię zrozumie. Autor anonimowy

***
Jeśli boisz się śmierci i trzymasz się kurczowo życia, to widzisz jak demony ci je wyrywają, ale jeśli pogodzisz się ze śmiercią, to demony staja się aniołami, które uwolnią cię od życia na ziemi. Erhard

***
Jeśli boli cię gardło, ciesz się, że nie jesteś żyrafą.

***
Jeśli ból jest ludzki, nie jesteśmy ludźmi tylko, by cierpieć. Giorgos Seferis

***
Jeśli brakuje ci wszystkiego z wyjątkiem wrogów, to znaczy, że bitwa trwa.

***
Jeśli celnie rzucona, kobieta wraca jak bumerang.

***
Jeśli chce się demokracji, trzeba pogodzić się z odrobiną nieudolności. Hugh Cubitt.

***
Jeśli chcemy ofiarować siebie Bogu, musimy oddać wszystko, co mamy i czym jesteśmy. ks. Twardowski

***
Jeśli chcesz być kochany, kochaj sam. Seneka

***
Jeśli chcesz być kochanym, bądź wart miłości. Owidiusz

***
Jeśli chcesz mieć wrogów, bądź lepszy od swoich przyjaciół. Lecz jeśli chcesz mieć przyjaciół, pozwól, aby przyjaciele byli lepsi od ciebie. Francois de la Rochefoucauld (1613 - 1680)

***
Jeśli chcesz naprawdę życia swego z sensem, odkryj pierwej, co w nim jest bezsensem. Stefan Pacek

***
Jeśli chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. Platon (właść. Arystokles, ok. 427 - 347 p.n.e.)

***
Jeśli chcesz rozśmieszyć Pana Boga, to opowiedz Mu o swoich planach.

***
Jeśli chcesz wiedzieć co ma na myśli kobieta, nie słuchaj tego co mówi - patrz na nią. Oscar Wilde

***
Jeśli chcesz żyć długo musisz żyć, dla innych.

***
Jeśli chcesz, aby inni byli szczęśliwi, ucz się współczucia. Jeśli sam chcesz być szczęśliwy, także ucz się współczucia. Dalaj Lama

***
Jeśli chcesz dostać od rodziców szczeniaka, najlepiej poproś o braciszka - zawsze zgadzają się na psa. Winston Pedleton

***
Jeśli chciałoby się być tylko szczęśliwym, cel osiągnie się szybko, jednak chciałoby się być szczęśliwszym niż inni. A to trudne, ponieważ zwykle uważamy ich za szczęśliwszych, niż są w rzeczywistości. Monteskiusz

***
Jeśli chodzi o śmietankę towarzyską, to wolę szumowiny ludzkości.

***
Jeśli coś jest powszechne, nie oznacza, że to coś jest jednocześnie potrzebne i normalne. Powszechne jest w istocie tylko mniemanie, że jeśli coś jest powszechne, to jest potrzebne i normalne. Stefan Pacek

***
Jeśli coś się wydarza to znaczy, że jest to możliwe. Zatem w walce między tobą, a światem, stań po stronie świata. Prawa Murphy'ego

***
Jeśli coś wydaje się łatwe, jest trudne. Jeśli coś wydaje się trudne, to jest niewykonalne, a jeśli coś wydaje się niewykonalne to potrafi to wykonać moja teściowa i to bez pomocy komputera. Z praw Murphy'ego

***
Jeśli człowiek potrafi odnaleźć samego siebie zapewnia sobie godną siedzibę do końca swoich dni. James A. Michener

***
Jeśli człowiek, idąc przez życie, nie zawiera nowych przyjaźni, wkrótce zostanie zupełnie sam. Przyjaźnie należy stale kultywować. Samuel Johnson (1709 - 1784)

***
Jeśli duch nacjonalizmu przedostaje się do literatury, to przestaje to być literatura. William Faulkner.

***
Jeśli dysponujesz czasem dla bliźniego, nigdy nie spoglądaj na zegarek. Bosmans Phil

***
Jeśli góra nie chce przyjść do Mahometa, Mahomet pójdzie do niej. Bacon Francis, baron of Verulam (1561-1626)

***
Jeśli jakaś dłoń ma miejsce w drugiej dłoni, to właśnie jest przyjaźń. Asnyk Adam, pseud. Jan Stożek (1838-1897)

***
Jeśli jakaś praca została od początku źle zrobiona, wszelkie usiłowania jej poprawienia jeszcze ją pogorszą. Prawo Finaglesa

***
Jeśli jakiś problem jest przyczyną wielu posiedzeń, to w końcu posiedzenia te stają się ważniejsze od samego problemu. Prawo Hendricksona

***
Jeśli jedna kropla powiedziałaby: "nie jestem potrzebna", nie byłoby oceanu.

***
Jeśli jest noc, musi być dzień, jeśli łza - uśmiech. ks. Jan Twardowski

***
Jeśli jest w ogóle jakiś sekret sukcesu leży on w umiejętności przyjęcia punktu widzenia innych i patrzeniu na rzeczy zarówno z pozycji rozmówcy, jak i własnej. Henry Ford

***
Jeśli jesteś głodny i pokarmu szukasz - On chlebem. św. Ambroży

***
Jeśli jesteś psem i twój właściciel zaproponuje ci włożenie gustownego sweterka - zasugeruj mu gustowny ogonek. Fran Lebowitz

***
Jeśli kobieta mówi, że jest zmęczona życiem, znaczy to, że kogoś zamęczyła na śmierć.

***
Jeśli komuś jest źle to i z nim jest źle. Kotarbiński Tadeusz

***
Jeśli kot zaśnie na twoich kolanach i sprawia wrażenie bezgranicznie zadowolonego, nagle musisz wstać i iść do łazienki. Zasada Kota

***
Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Mt 16,24

***
Jeśli kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana krew jego. Biblia Tysiąclecia, Księga Rodzaju, 9,6

***
Jeśli ktoś cierpi tylko, dlatego, żeby cierpieć, jest cierpiętnikiem. Jego cierpienie jest puste. ks. Twardowski

***
Jeśli ktoś kocha kwiat, który jest jedyny na milionach i milionach planet, to mu wystarcza do szczęścia patrzenie na gwiazdy i mówi sobie "Gdzieś tam jest mój kwiat". Antoine de Saint-Exupery

***
Jeśli ktoś nazwał coś sztuką, jest nią. Donald Judd (ur. 1928)

***
Jeśli ktoś nie potrafi sformułować czegoś, to znaczy, ze nie wie, jeśli wyraża się mętnie, znaczy to, ze myśli ma mętne, jeśli nie znajduje słow. , by się wypowiedzieć, znaczy to ze nie myśli w ogóle. Kolakowski

***
Jeśli ktoś postawi sobie zadanie zbadania wszystkich prawd, do których poznania rozum ludzki jest zdolny - a wydaje mi się, że to raz w życiu każdy musi uczynić, kto myśli poważnie nad tym, jak dojść do mądrości - ten zaiste za pomocą danych prawideł stwierdzi, że niczego nie można poznać pierwej od intelektu. Kartezjusz

***
Jeśli ktoś potrafi napisać lepszą książkę, głosić lepsze kazania i zbudować lepszą pułapkę na myszy niż jego sąsiad, to choćby zbudował swój dom w leśnej głuszy, świat i tak wydepcze ścieżkę do jego drzwi. Ralph Waldo Emerson

***
Jeśli ktoś się nie podoba twojemu psu, najprawdopodobniej tobie też nie powinien się podobać.

***
Jeśli któregoś dnia masz być szczęśliwy, dlaczego nie zaczniesz od dzisiaj?.

***
Jeśli ludzie nie boją się umierać nie ma sensu straszyć ich śmiercią. Oliver Wenden Holms

***
Jeśli mamy być razem szczęśliwi, musimy skończyć kurs wybaczania i zapominania. John Drescher

***
Jeśli masz wątpliwości - mów prawdę. Mark Twain (1835-1910), pisarz amerykański

***
Jeśli masz wspaniałych przyjaciół poświęć czas żeby wiedzieli jacy są wspaniali.

***
Jeśli mędrcy zawodzą, to nie znaczy, że głupcy zbawią świat.

***
Jeśli mężczyzna robi coś bardzo głupiego, to zawsze z motywów najszlachetniejszych. Oskar Wilde

***
Jeśli mieszkasz w szklanym domu, nie rzucaj kamieniami. Przysłowie amerykańskie

***
Jeśli miłość jest dzieckiem, przywiązanie jest dojrzałym człowiekiem. Balzac Honoré de (1799-1850)

***
Jeśli miłość jest ożywczym słońcem ludzkiej natury, jakże niełaskawie rozdzieliła ona swe promienie między mnie i tę, którą kocham! Ją ozłociła całym światłem swoim i blaskiem, a moją istotę przenika tylko niewidzialnymi promieniami żaru. Ona jaśnieje, jest chłodna jak tropikalny świetlik. Ja, ciemny, nieurodziwy, podobny jestem świerszczowi w gorącym popiele. Samuel Taylor Coleridge (1772-1834)

***
Jeśli mój sąsiad codziennie bije swoją żonę, ja zaś nie biję jej nigdy, to w świetle statystyki obaj bijemy je co drugi dzień. George Bernard Shaw (1856 - 1950)

***
Jeśli myślisz tylko o swoim znaczeniu - nie żyjesz miłością. ks. Twardowski

***
Jeśli myślisz, że świat się do ciebie odwrócił plecami zrób jak on - odwróć się do niego plecami.

***
Jeśli myślisz, że wszystko jest łatwe, napotkasz tylko trudności. Lao-tse

***
Jeśli na najciemniejszą nawet chmurę padnie słońce, to i ona się rozświetli. C.E. Weigall: Światło w mroku

***
Jeśli na progu twego domu znajdziesz bukiet ulubionych kwiatów bez bilecika, to wiesz na pewno, że jest on od twojego przyjaciela. Pam Brown

***
Jeśli nadarza się sposobność, by ulec pokusie, to niestety jej ulegamy. Każda istota ludzka na ziemi potrafi czynić zło, zależy to tylko od okoliczności. P. Coelho

***
Jeśli natarcie posuwa się bez przeszkód - właśnie wchodzisz w pułapkę.

***
Jeśli nauczymy się śmiać z samych siebie, nigdy nie zabraknie nam rozrywki. Jan Budziaszek

***
Jeśli nie chcesz mieć swego udziału w klęskach, nie będziesz go miał również w zwycięstwach. Antoine de Saint-Exupery (1990 - 1944)

***
Jeśli nie chcesz mojej zguby, / Krokodyla daj mi, luby. Aleksander Fredro (1793 - 1876)

***
Jeśli nie jesteś niewinna, udawaj, że jesteś. Balatasar Gracian

***
Jeśli nie ma nic, to co można stworzyć z niczego? Tylko władza da się stworzyć z niczego, tylko władza jest choćby niczego nie było. "Tango" Mrożka

***
Jeśli nie masz nic do stracenia odpręż się. Komentarz Hilla

***
Jeśli nie możesz być z tym kogo kochasz, kochaj tego, z kim jesteś.

***
Jeśli nie możesz kogoś przekonać, wpraw go w zakłopotanie. Prawo Trumana

***
Jeśli nie narodzimy się na nowo, jeśli nie uda nam się spojrzeć na nasze życie jeszcze raz, z dziecinna prostotą i entuzjazmem - to gubimy sens życia. Paulo Coelho

***
Jeśli nie pasują szczegóły - należy przewrócić całość. Jerzy Andrzejewski

***
Jeśli nie wiesz dokąd iść Sama cię droga prowadzi. ks. Jan Twardowski

***
Jeśli nie wskażesz żonie jej braków, ona przypisze je tobie. Przysłowie arabskie

***
Jeśli nie wiesz, jak smakuje szampon - nigdy nie kąpałeś psa. Franklin P. Jones

***
Jeśli nie posiadasz psa, przynajmniej jednego, to niekoniecznie coś jest z tobą nie w porządku. Ale może coś jest nie w porządku z twoim życiem. Roger Caras

***
Jeśli pies spojrzy na ciebie nie chce podejść, powinieneś dokładnie przyjrzeć się swojemu sumieniu. Thomas Woodrow Wilson (1856 - 1924)

***
Jeśli pięćdziesiąt milionów ludzi mówi głupstwa, nie przestają one być głupstwami. Bertrand Russell

***
Jeśli piękna kobieta chwali urodę innej kobiety - widać ma ładniejesze to co chwali u innej. Jean de La Bruyere

***
Jeśli podejmujesz się roli ponad siły, nie tylko źle ją odegrasz, lecz również zaniechasz innej, którą mógłbyś dobrze odegrać. Epiktet

***
Jeśli pokonasz wroga, okaż mu litość, jesteś przecież silniejszy od niego. Ali Ibn Abi Talib

***
Jeśli pokój jest rzeczą dobrą, to ma swoją cenę. El Zayat.

***
Jeśli posadzić przy stole najodważniejszego marynarza, najbardziej nieustraszonego lotnika i najmężniejszego żołnierza cóż ujrzymy? Jak się sumuje ich strach. Winston Churchill (1874 - 1965)

***
Jeśli posiadasz coś dostatecznie długo, możesz to wyrzucić - jeśli cokolwiek wyrzucisz, od razu będziesz tego potrzebować. Prawa Richarda

***
Jeśli potrafisz śmiać się z siebie - to najlepszy dowód, ze masz poczucie humoru. Molier

***
Jeśli powie się kobiecie, że ma najpiękniejsze oczy świata, zwróci nam uwag, że ma również całkiem niezłe nogi. Musset Alfred De

***
Jeśli pragniesz żyć, nie zatrzymuj swego życia dla siebie - ono musi głaskać inne brzegi i nawadniać inne ziemie. Michel Quoist

***
Jeśli przyjmiesz do siebie zabiedzonego psa i sprawisz, że zacznie mu się dobrze powodzić - nie ugryzie cię. Na tym polega zasadnicza różnica między psem a człowiekiem. Mark Twain

***
Jeśli psu pośliźnie się noga, stoi jeszcze na trzech. Owidiusz

***
Jeśli reguł moralności nie nosisz w sercu, nie znajdziesz ich w książkach. Monteskiusz

***
Jeśli rzeczywiście stanowię część Twojej Legendy,to kiedyś tu wrócisz. Paulo Coelho

***
Jeśli sądzisz, że nie masz szans osiągnąć to czego chcesz, najprawdopodobniej nie osiągniesz tego, ale jeśli wierzysz w siebie najprawdopodobniej, wcześniej czy później, osiągniesz to.

***
Jeśli się chce, by mężczyzna czy chłopiec pożądał danej rzeczy, należy ją jedynie uczynić trudno osiągalną. Mark Twain

***
Jeśli się już skoczyło z mostu wszystko się uspokaja. Dopóki nie uderzy się w wodę Adrew Vachss

***
Jeśli się nie zna historii, Pozostaje zawsze dzieckiem. Cyceron

***
Jeśli spotka cię coś dobrego, zatrzymaj się. Ciesz się tym. Rozkoszuj. Kirk Douglas, Syn śmieciarza, Autobiografia

***
Jeśli studnia jest bez dna to chyba nie ma w niej wody. Czarny Jan

***
Jeśli towarzyszy się przyjacielowi, żadna podróż nie jest nużąca. Lew Tołstoj (pisarz rosyjski, 1828 - 1910)

***
Jeśli trzeba, żeby człowiek dotarł do kresu, żeby jego rozum omdlał, żeby Bóg umarł, słowa, ich najbardziej niezdrowe gry, nie mogą wystarczyć. Georges Bataille

***
Jeśli trzymasz miłość zbyt słabo, odleci; jeśli ją ściśniesz za mocno, umrze. Oto jedna z zagadek. Tom Hall (ur. 1936)

***
Jeśli twoja przeszłość Cię nie zadowala, zapomnij teraz o niej. Wyobraź sobie nową historię swego życia i uwierz w nią. Skoncentruj się jedynie na chwilach, w których osiągałeś to, czego pragnąłeś - i ta siła pomoże ci zdobyć to, czego chcesz. Paulo Coelho

***
Jeśli tylko patrzysz pod swoje nogi, widzisz proch, piach, błoto, kamienie, trawę, która i tak zwiędnie. Jeśli spojrzysz ponad siebie, zobaczysz perspektywę. E. Glińska

***
Jeśli utracimy świadomość, ze jest Bóg - pogubimy się, przerazi nas nasza świadomość. ks. Twardowski

***
Jeśli uważacie, że pieniądze szczęścia nie dają, to mi je oddajcie. Jules Renard

***
Jeśli w ciągu kilku miesięcy odbywają się tylko trzy ważne towarzyskie wydarzenia, wszystkie przypadną na jeden wieczór. Prawo Johnsona

***
Jeśli w ogóle istnieje jakiś plan we wszechświecie, jeśli w życiu ludzkim jest pewien system, to na pewno da się je odszukać w tych żywotach tak niespodziewanie przeciętych. Albo żyjemy z przypadku i umieramy z przypadku, albo żyjemy według planu i umieramy według planu. Thornton Wilder

***
Jeśli wdajesz się w spory, dyskusje i kłótnie, możesz czasem osiągnąć zwycięstwo. Ale będzie to zwycięstwo próżne, ponieważ nigdy nie pozyskasz dobrej woli swojego oponenta. Benjamin Franklin (1706 - 1790)

***
Jeśli wiesz, że nie wiesz, jesteś na właściwej drodze. Lao-tse

***
Jeśli większość jest o czymś przekonana, to wcale nie znaczy, iż ma rację. Valdemar Baldhead (Łysiak), Konkwista

***
Jeśli wróg jest w zasięgu strzału, ty również.

***
Jeśli wróg się nie poddaje, to się go unicestwia. Maksym Gorki (właść. Aleksiej Pieszkow, 1868 - 1936)

***
Jeśli wszystko jest stracone, oprócz miłości - nic nie jest stracone. P. Brown

***
Jeśli wypowiesz coś dobrego, na tym się skończy. Jeśli wypowiesz coś złego, na pewno się spełni. Prawo Niewypowiadania

***
Jeśli zablokowało się - pchaj na siłę. Jeśli się rozleci, to znaczy, że i tak wymagało wymiany. Z praw Murphy'ego

***
Jeśli zaczniesz coś robić, przekonasz się jak mało jest porządnych i uczciwych ludzi. Antoni Czechow

***
Jeśli zapominamy, że być wolnym to poszukać sobie pana, któremu powinniśmy służyć, wówczas wolność nie jest niczym innym jak tylko absolutną szansą, że rozkazywać nam będzie pan najbardziej nikczemny. Mikołaj Gomez Davilla

***
Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, Zapomnij o mnie! Adam Mickiewicz (1798 - 1855)

***
"Jeśli zechcemy zatrzymać piekło (lub choćby ziemię), nie ujrzymy nieba, a jeśli przyjmiemy niebo, nie zabierzemy z piekła nawet najmniejszych i najbardziej osobistych pamiątek". Clive Staples Lewis

***
Jeśli znajdziesz błąd i poprawisz go, to okaże się, że pierwsza wersja była poprawna. Prawo Scotta

***
Jeśli znajdziesz dobrą żonę, będziesz szczęśliwy, jeśli złą - zostaniesz filozofem. Sokrates

***
Jeśli znajdziesz prawdziwego przyjaciela (co zdarza się naprawdę rzadko!) chroń go, bo to drugi ty. Seneka(Lucius Annaeus Seneca, ok. 3 - 65 n.e.)

***
Jeśli zwróci ci się to w 5 procentach, będzie to i tak dobra inwestycja. Arnold Bennett

***
Jeśli żarliwa, uporczywa walka oznacza szczęście, jestem szczęśliwy. Nikos Kazantzakis

***
Jeśli żona śmieje się z twojego żartu, to znaczy, że jedno jest dobre - żart albo żona. Bernard Tristan, właśc. Paul Bernard (1866-1947)

***
Jeśli Żyd za pomocą swej marksistowskiej wiary podbije narody tego świata, to jego korona stanie się żałobnym wieńcem ludzkości. Hitler

***
Jezus jest Mistrzem rzeczy niemożliwych. Karol de Foucauld

***
Jeżeli ani twoje radości, ani twoje troski nie staną się wielkie, świat stanie się mały. Gibran Kahil Gibran

***
Jeżeli będziesz postępować najlepiej jak możesz, nie będziesz miął czasu martwic się, czy Ci się uda [150] . H. Jackson Brown, - P S Kocham Cię

***
Jeżeli Bóg mówi "dzisiaj", to diabeł powiada "jutro". Przysłowie niemieckie

***
Jeżeli chcesz być ludziom miły, dziel się z nimi radością, zmartwienia zostaw dla siebie. Tadeusz Hipolit Czeżowski (1889-1981)

***
Jeżeli chcesz kroczyć w wierze, nie oczekuj, że Twoja droga będzie zawsze wygodna. Hudson Taylor (1832-1905)

***
Jeżeli chcesz narysować ptaka, musisz stać się ptakiem. Hokusai

***
Jeżeli ciało jest zanurzone w cieczy, telefon dzwoni. Prawo Bella

***
Jeżeli cię przestrasza praca, wspomnij na nagrodę. Św. Augustyn (Aurelius Augustianus 354-430)

***
Jeżeli coś jest tajne, to zostanie zostawione w kopiarce. Prawo Cerhora

***
Jeżeli coś jest warte zrobienia, na pewno zostanie przedobrzone. Prawo Rogersa

***
Jeżeli coś może się nie udać - nie uda się na pewno. Prawa Murphy'ego

***
Jeżeli coś może się popsuć w wielu miejscach, to pierwsze uszkodzenie wystąpi tam, gdzie wyrządzi największe szkody. Prawa Murphy'ego

***
Jeżeli coś poszło źle, to na pewno był ktoś, kto mówił, że tak będzie. Prawo Evansa i Borna

***
Jeżeli coś się może nie udać, to się nie uda. Murphy

***
Jeżeli coś znajduje się na twoim biurku przez 15 minut, stałeś się ekspertem w tej dziedzinie.

***
Jeżeli czujesz się świetnie, nie martw się, to minie. Prawo Bolingsa

***
Jeżeli, daj Boże, Pan Bóg jest, to chwała Bogu, ale natomiast jeśli, nie daj Bóg, Pana Boga nie ma, to niech was ręka boska broni. Jan Tadeusz

***
Jeżeli dasz mi sześć linijek napisanych przez najbardziej uczciwego człowieka i tak znajdę w nich przyczynę do powieszenia go. Armand Jean Du Plessis de Richelieu (1585 - 1642)

***
Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że coś może pójść źle, to na pewno będzie to właśnie to, co spowoduje największe szkody. Murphy

***
Jeżeli jesteś czegoś pewien, to spójrz na to z innej strony.

***
Jeżeli jesteś na dobrej drodze, to każdy krok, niezależnie od tego jak mały, przybliża Cię do celu [98] . H. Jackson Brown, - P S Kocham Cię

***
Jeżeli jesteś wierzący módl się jak najczęściej i daj się prowadzić Bogu, zaufaj Mu, On poprowadzi cię najwłaściwszą drogą, także w chwilach, gdy doznajesz cierpień i niepowodzeń.

***
Jeżeli już musisz coś zrobić, rób to na całego. H. Jackson Brown

***
Jeżeli już wdepniesz w gówno, to wykorzystaj to jako okazję, żeby się nauczyć dobrze czyścić buty.

***
Jeżeli każdy z was ma siłę przezwyciężania własnych przesądów; jeżeli każdy z was posiada odwagę miłości - to istnieje w świecie wielka nadzieja. Roaul Follereau

***
Jeżeli kobieta kocha mężczyznę, odda mu się nawet przez szczelinę w drzwiach. Przysłowie arabskie

***
Jeżeli kobieta nie ma męża, sama nie ma gospodarza; jeżeli mężczyzna nie ma żony, jego dom nie ma gospodarza. Ordoskie

***
Jeżeli kobieta nie potrafi popełniać czarujących błedów, jest tylko samicą. Oscar Wilde (1856 - 1900)

***
Jeżeli kocham samego siebie, wszystkich kocham jak siebie. Eckhart z Hochheim (1260-1327)

***
Jeżeli ktoś jest niewierzący, nigdy nie wiadomo, w co uwierzy.

***
Jeżeli ktoś żyje z tego, że zwalcza wroga, jest zainteresowany tym, aby wróg pozostał przy życiu. Frederich Nietzsche (1844 - 1900)

***
Jeżeli ludzkość w milionach swoich członków okrutnie cierpi, to dlatego, że wielu ludzi żywi się życiem bliźnich, nie żywiąc ich swoim. Michel Quoist

***
Jeżeli małżeństwo jest szkołą życia, to uczniem w tej szkole jest najczęściej mąż. Bułatowicz Józef

***
Jeżeli marzy tylko jeden człowiek, pozostanie to tylko marzeniem. Jeżeli zaś będziemy marzyć wszyscy razem, będzie to już początek nowej rzeczywistości. Camara Helder

***
Jeżeli masz wątpliwości - mów prawdę. Mark Twain

***
Jeżeli masz wątpliwości to tak już pozostanie. Zasada Merhina

***
Jeżeli mnie oswoisz staniemy się sobie potrzebni. Antoine de Saint-Exupery

***
Jeżeli moja teoria względności okaże się słuszna, Niemcy powiedzą, że jestem Niemcem, a Francuzi, że obywatelem świata. Jeśliby miała się okazać błędna, Francja oświadczyłaby, że jestem Niemcem, a Niemcy, że jestem Żydem. - przemówienie na Sorbonie, 1929. Albert Einstein (1879-1955)

***
Jeżeli na życie patrzy się jako na zadanie, wtedy zawsze potrafi się je znieść.

***
Jeżeli nie będziesz nic mówił, nie będą wymagali, żebyś powtarzał. Calvin Coolidge

***
Jeżeli nie ma Boga, to wszystko jest dozwolone. Fiodor Dostojewski (1821 - 1881)

***
Jeżeli nie masz do powiedzenia nic ciekawego ani nic ważnego, to nie daj się skłonić do mówienia [137] . H. Jackson Brown, - P S Kocham Cię

***
Jeżeli nie możesz uczynić nic dobrego, nie czyń przynajmniej nic złego. Lew Mikołajewicz Tołstoj (1828 - 1910)

***
Jeżeli nie wiesz co czynisz, rób to w sposób elegancki. Prawa Murphy'ego

***
Jeżeli opanowałeś już wszystkie wyjątki, to nie pamiętasz jakich reguł dotyczyły. Prawa Murphy'ego

***
Jeżeli poranek nie jest piękny, upiększ go swoim nastrojem. H. Jackson Brown

***
Jeżeli pozwolicie, żeby jakiś człowiek mówił dostatecznie długo, to znajdzie sobie wyznawców. Robert Louis Stevenson

***
Jeżeli program został skompilowany bezbłędnie za pierwszym razem, to na pewno nie będzie dawał dobrych wyników. Prawo Pierce'a

***
Jeżeli przegapisz tylko jedno wydanie jakiegoś magazynu, na pewno będzie to właśnie to wydanie, które zawierało najbardziej interesujące cię rzeczy. Uzupełnienie: wszyscy twoi znajomi też je przegapili, zgubili lub wyrzucili. Prawo Johnsona

***
Jeżeli przewidziałeś cztery możliwe awarie i zabezpieczyłeś się przed nimi, to natychmiast wydarzy się piąta, na którą kompletnie nie byłeś przygotowany. Prawa Murphy'ego

***
Jeżeli przy zderzeniu się książki i głowy powstaje pusty dźwięk, czy jest to zawsze winą książki? Georg Christoph Lichtenberg (1742 - 1799)

***
Jeżeli się nie chce, by mężczyzna czy chłopiec podążał danej rzeczy, należy ją jedynie uczynić trudno osiągalną. Mark Twain

***
Jeżeli skrzywdzona kobieta się uśmiecha wobec krzywdziciela, to albo nie ma wstydu, albo jest pewna, że się dobrze zemścić potrafi. Chińskie

***
Jeżeli słuchacz nie jest głupcem, to od zbyt błyskotliwej wymowy spodziewa się tylko zasadzek. Giovani Pico della Mirandela

***
Jeżeli spędzimy wystarczająco dużo czasu na uzasadnianiu potrzeby, to potrzeba ta zniknie. Hipoteza Petersa

***
Jeżeli sprawa dotyczy kasy, to uczucia nie są warte złamanego grosza, . H. Jackson Brown, - P S Kocham Cię

***
Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi! św. Paweł (Rz 12,18)

***
Jeżeli twój przyjaciel cię oszukał, bądź obojętny na jego okazywanie przyjaźni; bądź jednak zawsze czuły na jego nieszczęścia. François Rochefoucauld

***
Jeżeli uczynisz komuś przysługę, to jesteś od zaraz trwale za to odpowiedzialny. Prawa Murphy'ego

***
Jeżeli udało ci się wprowadzić w programie wymagane przez klienta poprawki, wtedy on z nich zrezygnuje. Prawa Murphy'ego

***
Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo, na pewno to zepsujesz. Prawa Murphy'ego

***
Jeżeli widzisz tylko tyle, co objawia światło i słyszysz tylko tyle, co obwieszcza głos - to nigdy nie zobaczysz i nie usłyszysz prawdy. Gibran Khalil Gibran

***
Jeżeli wizja ma oddziaływać, nie może być pstrokata. Gaston Bachelard

***
Jeżeli wydaje ci się, że już gorzej być nie może - na pewno będzie. Prawa Murphy'ego

***
Jeżeli wydaje ci się, że wszystko działa dobrze, na pewno coś przeoczyłeś. Prawa Murphy'egoJ

***
Jeżeli zawsze mówisz prawdę, wtedy nigdy nie musisz o niczym pamiętać. Mark Twain

***
Jeżeli zgłosisz jakiś patent zawsze okaże się, że ktoś już złożył podobny tydzień temu - stałość dat dostawy jest odwrotnie proporcjonalna do napiętości planu - silnik zawsze obraca się w złym kierunku - defekt przechodzi niezauważony przez wszystkie kontrole i ujawnia się dopiero w praktyce - po usunięciu ostatniej z 16 śrubek przytrzymujących pokrywę, okaże się, że usunąłeś niewłaściwą pokrywę - po przykręceniu ostatniej z 16 śrubek przytrzymujących pokrywę, okaże się, że zapomniałeś o uszczelce. Prawa Klipsteina

***
Jeżeli zmierzasz w złym kierunku, to wiedz, że Bóg pozwala zawracać [48] . H. Jackson Brown, - P S Kocham Cię

***
Jeżeli żona jest rozumna, nie należy się martwić brakiem dostatku w domu. Mandżurskie

***
Jeżeli żona wie, co się dzieje poza domem, mąż nie wie, co się dzieje w domu. Chińskie

***
Jęczeć nad minionym nieszczęściem to najlepszy sposób, by przyciągnąć inne. William Szekspir (właść. William Shakespeare, 1564 - 1616)

***
Języczek u wagi. Chwalą lub ganią zależnie od tego, czy jedno, czy drugie daje lepszą okazję błyśnięcia bystrością sądu. Aforyzmy F. Nietsche

***
Język jest ojcem, a nie dzieckiem myśli. Wilde Oscar

***
Język jest potężniejszy od miecza. Eurypides

***
Język jest systemem znaków, którego istota polega wyłącznie na związku znaczenia i obrazu akustycznego. Ferdinand de Saussure (1857 - 1913)

***
Język kłamie głosowi, a głos myślom kłamie. Adam Mickiewicz (1798 - 1855)

***
Język niech będzie różdżką wykrywającą źródła myśli. Karl Kraus

***
Język prawdy jest z natury prosty. Eurypides

***
Język przyjaźni to nie słowa, lecz treści. Henry David Thoreau (1817-1862)

***
Język to wirus z kosmosu. Burroghs William

***
Jutro to dziś - tyle że jutro. Sławomir Mrożek

***
Jutro zweryfikuje dziś. Bocheński Tadeusz

***
Już dzisiaj, który to raz, pędzi poczta przez las! Cóż, nie dziwota. Przed każdą Gwiazdką pękają banie z manią pisarską... Konstanty Ildefons Gałczyński

***
Już sam znak paragrafu wygląda jak narzędzie tortury. Stanisław Jerzy Lec

***
Już się ma pod koniec starożytnemu światu - wszystko, co w nim żyło, psuje się, rozprzęga i szaleje - bogi i ludzie szaleją. Zygmunt Krasiński (Irydion)Już się ma pod koniec starożytnemu światu - wszystko, co w nim żyło, psuje się, rozprzęga i szaleje - bogi i ludzie szaleją. Zygmunt Krasiński (Irydion)

***
Już taki jestem zimny drań I dobrze mi z tym bez dwóch zdań. Jerzy Nel (właść. Jerzy Zyms, zm. 1956)


Copyright © 2007 by [END-R-YOU]. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Poprawione: 09 paź 07 21:51:16 +0200.

 
  Copyright Š 2007-2009, Andrzej Śliwiński. Ostatnia aktualizacja: 13-04-2009r.  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=

Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO